Disclaimer

Disclaimer Esteprijden.nl

Esteprijden.nl is een informatieve website waar diverse auteurs adviezen, tips en ervaringen plaatsen. Berichten op Esteprijden.nl vertegenwoordigen de mening van de auteur. Voor veel van de berichten maken wij gebruik van fragmenten, teksten en afbeeldingen die beschikbaar gesteld zijn door de auteur of uitgeverij.  Esteprijden.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden content, noch voor schade die door gebruikers geleden wordt als gevolg van het gebruik daarvan.

Tevens aanvaardt nonfictieboek.nl geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of links waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link naar deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Wij behouden ons het recht informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van reden. Esteprijden.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website worden gemeld: info@Esteprijden.nl . Hier kunt u ook terecht met vragen over onze website, onze samenwerking met bol.com en gebruik van deze website.

Wij verkopen geen producten via onze website, maar verwijzen door naar webshops als BOL.COM . Wij plaatsen bij de producten een verwijzing naar de website van bol.com, waarbij we gebruik maken van het partnerprogramma. Dit betekent dat zodra u, via één van deze links, in de webshop van bol.com boeken besteld, Esteprijden.nl daarvoor een klein percentage van de sale ontvangt. Voor u verandert er niets: u betaalt niet meer en niet minder dan wanneer u zonder de tussenkomst van Esteprijden.nl deze aankoop zou doen.